Služby

Kompletné technické riešenia na základe požiadaviek zákazníka. Meranie a diagnostiku strojných zariadení ako meranie vibrácií, otáčok, teploty. Meranie a nastavovanie remeňových prevodov/nastavenie súosovosti a napnutie remeňov. Ďalej ponúkame špecifikáciu dielov, rôzne typy školení z oblasti údržby zariadení.

Kovovýroba

Ponúkame zákazkové obrábanie kovov, ktoré zabezpečujeme na širokom sortimente obrábacích strojov. Garantujeme vysokú kvalitu pri obrábaní jednoduchších a aj tvarovo náročnejších dielových dielov.

Kusová výroba

Našou špecializáciou je kusová výroba dielov podľa výkresovej dokumentácie alebo vzoru. Výroba hriadeľov, reťazových kolies, ozubených kolies, piestnych tyčí a iných dielov.

Výroba dopravníkov

Naša spoločnosť ponúka zákazkovú výrobu rôznych druhov dopravníkov a jednoúčelových strojov vyrobených na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Ponúkame valčekové dopravníky, diskové dopravníky, reťazové dopravníky, pásové dopravníky, koľajové dopravníky, ručné manipulátory, portálové manipulátory, baliace systémy.

Ponúkame riešenia šité na mieru zákazníka od návrhu cez výrobu až po inštaláciu.

V tejto oblasti kooperujeme s konštruktérmi s dlhoročnou praxou a bohatými skúsenosťami.

Dodacie termíny

Našim cieľom je dodať zákazníkovy diel v požadovanom termíne. Pre dosiahnutia tohto ciela vieme zabezpečiť expresnú výrobu a dopravu priamo k zákzníkovy. Našim klientom ponúkame možnosť preskladnenia tovaru a možnosť vybudovania konsignačného skladu priamo u zákazníka. Ďalej ponúkame možnosť 24hodinového servisu.

Poradenstvo

Táto oblasť našej činnosti zabezpečuje, aby mal od nás zákazník kompletnú technickú podporu pri riešení prevádzkových problémov.

Technické poradenstvo

Sme pripravení zmapovať klientov technický problém. Pri hľadaní toho najvhodnejšieho riešenia sa opierame o našu dlhoročnú skúsenosť. Našim cieľom je nájsť pre zákazníka to najvhodnejšie riešenie šité na mieru.

Školiaca činnosť

Pre dosiahnutie najvyššej možnej životnosti, spoľahlivosti je potrebné zakúpený produkt správne namontovať. Preto na tieto témy ponúkame možnosť školenia údržbárskych a konštrukčných tímov.

Diagnostika zariadení

Vykonáva technik našej spoločnosti samostatne alebo za prítomnosti údržbárskeho tímu zákazníka. Informuje prevádzkovateľa zariadenia o skutočnom technickom stave jeho technológie a zabraňuje neočakávaným výpadkom vo výrobe z dôvodu náhleho zlyhania jednej zo súčiastok. Predovšetkým sa jedná o diagnostiku ložísk, prevodoviek a ostatných pohonov formou vibračnej diagnostiky. Ustavovanie a dopínanie remeňových prevodov.

Top